Algemene voorwaarden

versie: Januari 2018

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Roy van der Wens, handelend onder de naam: Roy van der Wens Fotografie.

Bij het boeken van een fotoshoot of complete reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Roy van der Wens Fotografie. Deze zijn hieronder na te lezen.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

Gegevens fotograaf
Website: www.royvanderwens.com
e-mail: info@royvanderwens.com
Tel : +31 (0)6 51687453
KvK : 62641697 
BTW :  NL152245984B02
Iban : NL76INGB0006795733

 

 

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staan het aantal uren omschreven . Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen.

De prijzen genoemd in offertes zijn 7 dagen geldig vanaf afgifte datum. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland. Genoemde prijzen zijn exclusief onkostenvergoeding.

Er zijn meerdere pakketten van diverse uren met diverse albums. Wanneer Roy van der Wens langer dan de het afgesproken pakket van 8 uur blijft wordt het automatisch het volgende pakket van 10 uur. Wanneer Roy van der Wens langer dan de het afgesproken pakket van 10 uur blijft wordt het automatisch het volgende pakket van 12 uur. Wanneer Roy van der Wens langer dan de het afgesproken pakket van 12 uur blijft wordt het automatisch het volgende pakket van 14 uur.

Voor extra avonduren boven op het pakket van 14 uur geldt een avondtarief van € 250,- euro per uur.

Nadat per mail is aangegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken middels het woord 'AKKOORD' wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet en gereserveerd. Met het akkoord gaan van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het vooraf betalen van vijftig procent van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum. De datum voor huwelijksfotografie wordt enkel gereserveerd na het betalen van de aanbetaling. Zonder de aanbetaling wordt de dag dus niet gereserveerd. De aanbetaling betreft 50% van het pakket wat u heeft gekozen.

Wijzigingen in de offerte

Het aantal uren van het gekozen pakket kan binnen een maand na tekenen worden uitgebreid voor de prijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen. Het pakket kan niet worden verkleind. Indien het pakket na deze maand wordt uitgebreid naar een ruimer pakket gelden de op dat moment geldende tarieven, welke kunnen afwijken van de tarieven in de offerte, omdat de tarieven van Roy van der Wens Fotografie regelmatig kunnen wijzigen door prijsstijgingen.

Toeslagen

Voor bijzondere data zoals feestdagen of bruidsfotografie of feesten tijdens oud en nieuw gelden andere tarieven met toeslagen.

Offertes bedrijven

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De prijzen genoemd in offertes zijn tien dagen geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland

Locaties

Voor bruidsfotografie, portretfotografie, familiefotografie, reclamefotografie of bedrijfsfotografie op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Roy van der Wens denkt uiteraard graag mee en kan daar uiteraard in meedenken en adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.

Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoreportage, is het bruidspaar verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Het bruidspaar is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

Levering foto en video materiaal

Voor bruidsfotografie: De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 1-2 weken na de trouwdatum geleverd, zodat men een keuze kan maken uit de foto’s voor het te ontvangen trouwalbum.

Video wordt binnen 1-2 weken aangeleverd in HD kwaliteit.

De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door Roy van der Wens Fotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Roy van der Wens bepaald. Hierin heeft het bruidspaar geen inspraak. Alle files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. Bij een”same-edit” op de dag zelf betekent dit dat de preview kan afwijken omdat deze gemaakt is op een laptop. De geleverde beelden zijn heel precies bewerkt, juist van kleurechtheid en zijn leidend.

Voor acht uur zijn dit ongeveer tot 400 foto’s. Voor tien uur zijn dat ongeveer tot 500 foto’s. Voor twaalf uur zijn dat ongeveer tot 600 foto’s. Voor veertien uur zijn dat ongeveer tot 700 foto’s. Per uur komen daar nog zo’n 25-40 foto’s bij.

Voor video kan de lengte variëren tussen de tot 5 minuten, dit is afhankelijk van de hoeveelheid beeldmateriaal en of het geschikt is voor een kloppend eindresultaat.

Alle foto's worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Roy van der Wens Fotografie typerende wijze van bewerken.

Foto’s voor het album kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hier voor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn. Ruwe bestanden worden niet geleverd. Foto’s worden in een resolutie geschikt voor social media formaat aangeleverd, deze resolutie is 1500 pixel aan de langste kant van de foto.

Indien er wordt samengewerkt met een niet bekende videograaf kan het zijn dat dit het aantal foto’s beïnvloed die gedurende de dag spontaan kunnen worden gemaakt. Roy van der Wens Fotografie is hier niet voor verantwoordelijk.

Voor portretten: Voor anderhalf uur zijn dit ongeveer 50-70 foto’s.

Video wordt binnen 1-2 weken aangeleverd in HD kwaliteit.

Voor video kan de lengte variëren tussen tot 5 minuten, dit is afhankelijk van de hoeveelheid beeldmateriaal en of het geschikt is voor een kloppend eindresultaat.

Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Roy van der Wens Fotografie typerende wijze van bewerken.

Voor fotografie bedrijven: Alle bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Foto’s / video’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

Voor bruidsfotografie:

Voor acht uur zijn dit ongeveer tot 300 foto’s. Voor tien uur zijn dat ongeveer tot 400 foto’s. Voor twaalf uur zijn dat ongeveer tot 500 foto’s. Voor twaalf uur en voor viertien uur zijn dit ongeveer tot 700 foto's

De fotograaf mag naar eigen, creatieve, inzicht de foto’s maken. Het fotograferen van “echte” momenten hebben altijd voorrang (bijvoorbeeld tijdens verzoekjes van derden om statische detailfoto’s van producten te registreren) tijdens de dag. Bruidsparen mogen de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor prive doeleinden. De foto’s van het blog mogen op social media natuurlijk ook gewoon gedeeld worden; vermeld aub wel altijd de website of zakelijke Facebookpagina van Roy van der Wens Fotografie, kortom met de naamsvermelding, er bij. Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde verkleinde foto’s met logo, of wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt:

foto: Roy van der Wens Fotografie (www.royvanderwens.com). De online gepubliceerde foto’s hebben een maximale resolutie van 1000 pixels breed met een bescheiden beeldmerkje.

Mee fotograferen door derden tijdens de fotoshoot door anderen dan fotografen die voor Roy van der Wens Fotografie werkzaam zijn is niet toegestaan.

Voor bedrijven:

Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg. Voor bedrijven gelden aanvullend de voorwaarden van Dupho (voorheen de Fotografenfederatie), tenzij anders is overeengekomen.

Algemeen:

Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst. De aangeleverde foto’s mogen dat natuurlijk wel met naamsvermelding.

Fotografen en second shooters

Indien er gebruik wordt gemaakt van een van mijn vaste tweede fotograaf wordt de selectie gemaakt uit het totale aantal beelden met een aanvullend aantal foto’s van 10 procent van het totaal.

De reiskosten voor een tweede fotograaf worden volledig betaald door het bruidspaar.

Bij het aangaan van een samenwerking van Roy van der Wens Fotografie zal er geen gebruik worden gemaakt van een andere fotograaf dan de fotografen van Roy van der Wens Fotografie. Het inhuren van een andere bruidsfotograaf of second shooter buiten Roy van der Wens Fotografie is dan ook niet toegestaan omdat dit het werk ernstig zou kunnen belemmeren en de kwaliteit niet geleverd kan worden waarvoor u me heeft geboekt.

Auteursrecht foto’s & Video

  • Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.

  • Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s van het blog met watermerk mogen wel gedeeld worden op Social media.

  • Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.

  • Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven, Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.

  • Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

  • De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.

  • De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden vermeld te worden : Foto’s gemaakt door Roy van der Wens Fotografie naast vermelding van de webiste: www.royvanderwens.com

Mee fotograferen

Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses en settings e.d. ‘mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Indien klant een professionele videograaf inhuurt dan zal klant aangeven of fotograaf of videograaf de momenten moet vastleggen om het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt. Fotograaf zal zijn best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf.

Het is fotograaf toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt ( op een extra diner na) geen extra kosten met zich mee voor de klant.

Eigendom foto’s en video’s

Foto’s uit de reportage mogen door Roy van der Wens Fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website. Roy van der Wens Fotografie blijft eigenaar van de door hem gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een tweetal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!

Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Album

Roy van der Wens maakt het album op met de door jullie zelf gekozen fotobestanden. Indien jullie dit prettig vinden kan Roy zelf een layout maken. De lay-out zal vervolgens middels een pdf ter beoordeling worden toegestuurd. De foto’s voor het album dienen binnen 3 maanden te worden aangeleverd, zodat het album kan worden opgemaakt en besteld. De prijzen zoals op deze website genoemd zijn tot drie maanden na jullie huwelijk geldig. Na deze tijd kan het zijn dat de tarieven zijn aangepast bij de drukker en daardoor dus ook bij mij.

Trouwalbums

Trouwalbums worden pas na ontvangst van de betaling bij leverancier besteld.

Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.

Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.

Fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.

Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant

Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

Indien klant zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde cd/dvd/usb-stick is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Trouwalbum.

De klant ontvangt binnen 4 tot 12 weken na het versturen van de gewenste foto’s voor het album de eerste layout van het trouwalbum. De klant heeft vervolgens 2 weken om feedback te geven op het fotoalbum. Indien er een 2de wijzigingsronden is dient klant binnen 1 week te reageren op dit concept. De fotograaf houdt uiteraard rekening met eventuele vakanties van bruidspaar.

Het album wordt door fotograaf opgemaakt. Klant ontvangt een pdf ter goedkeuring en kan kosteloos tot 3 correctieronden doorgeven (waarbij er foto’s vervangen, verwijderd of verplaatst moeten worden). Verplaatsen is alleen mogelijk als niet de complete layout veranderd dient te worden of andere wijzigingen met een maximum aanpassingsduur van 2 uur. Meer of andere wijzigingen vinden in overleg plaats. Hiervoor kan de fotograaf € 75,00 per uur factureren. Na goedkeuring van de albumopmaak zal het album worden besteld. Levertijd bedraagt vanaf dat moment 4-12 weken

Indien klant niet binnen 4 weken reageert met feedback op het fotoalbum en het half jaar na opname is verstreken zal het album niet meer in productie worden genomen.

Het album kan aangetekend per post worden verstuurd indien gewenst. Het album wordt na ontvangst van de drukker bij Roy van der Wens Fotografie goed nagekeken of alles naar wens is en daarna pas opgestuurd als alles juist blijkt te zijn gedrukt. Bij schade na verzenden vanuit Roy van der Wens Fotografie naar het bruidspaar veroorzaakt door de transporteur is Roy van der Wens Fotografie niet aansprakelijk. Mocht er geval van schade zijn en blijkt dat dit door het transport gekomen is zijn dan kan de verzender eventueel aansprakelijk gesteld worden en kan worden geprobeerd het bedrag van het verstuurde album terug te vorderen bij de transporteur (PostNL).

Het demo album kan in maat en soort afwijken van het geleverde album. Album grote zoals geleverd is 10cm x 10cm voor het brons pakket en 20cm x 20cm voor het goud, diamant en premium pakket. Bij het diamant pakket ontvangt u een papieren opbergdoos. Bij het Premium pakket ontvangt u een linnen opbergdoos.

Wijze van betalen

Voor bruidsfotografie:

De eerste factuur met een aanbetaling van 50% van het pakket prijs wordt na akkoord door klant ruim voor de bruiloft verstuurd per mail. Het bedrag dient uiterlijk 8 werkdagen te zijn betaald. De tweede factuur met de andere 50% van het pakket prijs inclusief eventuele onkosten wordt direct na de bruiloft verstuurd en dient binnen 8 dagen te zijn voldaan.

Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijv. een sterfgeval binnen de familie van het bruidspaar) dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal 50% van het afgesproken bedrag door het bruidspaar als compensatie van de vrij gehouden dag worden betaald. Als u bij het boeken geen aanbetaling wenst te doen wordt u een offerte toegestuurd. Wanneer u deze offerte ondertekend is na 48 uur bindend na het tekenen van de offerte het contract bindend.

Voor bedrijven:

Betaling na ontvangt van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen.

Technische problemen

Roy van der Wens Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon met twee camera’s en diverse lenzen in het hoogwaardig segment. Er is dus altijd een back up aanwezig van apparatuur. Roy van der Wens Fotografie schrijft de bestanden tijdens de fotoshoot tweezijdig weg op twee geheugenkaarten per camera voor een gedegen risicospreiding.

Roy van der Wens is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Hij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor zijn zo typerende ongedwongen, journalistieke wijze.

Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

Extra kosten

Diner, Parkeren

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot/bruiloft, dan zal er een vergunning worden geregeld voor fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor hij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken van Park Mobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen.

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) Roy van der Wens stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter Roy van der Wens Fotografie beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na de bruiloft geschieden. Fotograaf zal indien gewenst door bruidspaar proberen binnen zijn/haar netwerk een vervangende fotograaf te regelen voor de huwelijksdag echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Alle verdere afhandelingen, zoals het ontwikkelen van de foto’s en maken van het album zullen worden afgehandeld door de geboekte fotograaf.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Bruidspaar kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Privacy en persoonsgegevens

De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.

Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op maar niet beperkt tot blog, website, portfolio, tentoonstelling en/of reclame materiaal. indien bruidspaar dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van klant wordt gegoogled.

Aanvullende informatie

De reiskosten voor bruidspakketten zijn inclusief tot 100 kilometer. Boven de 100 kilometer wordt 41 cent per gereden kilometer gerekend. Er wordt gerekend vanaf Tilburg, Koestraat 129 tot aan de locatie(s) van de bruiloft en terug.

De reiskosten voor portret pakketten zijn inclusief tot 10 kilometer. Boven de 100 kilometer wordt 41 cent per gereden kilometer gerekend. Er wordt gerekend vanaf Tilburg, Koestraat 129 tot aan de locatie(s) van de shootlocatie en terug.

Bij reportages langer dan 4 uur zal er voor voor de fotograaf voor wat te eten en te drinken worden gezorgd. Indien de fotograaf ook in de avond aanwezig is zal er voor de fotograaf voor een voedzame maaltijd worden gezorgd. Dat mag dezelfde maaltijd zijn als de daggasten met in iedere geval een hoeveelheid groenten.

Alle details zoals adressen, waar te starten met fotografie etc, worden uiterlijk twee weken voor de bruiloft nogmaals doorgesproken met de fotograaf, om eventuele wijzigingen door te geven.

De foto’s voor het gratis trouwalbum dienen binnen 3 maanden na het verstrekken van de foto’s te zijn aangeleverd bij Roy van der Wens Fotografie, zodat het album kan worden opgemaakt. Na deze datum kunnen prijsverschillen bij de drukker in rekening worden gebracht. Ook kan de levertermijn van het album na deze periode vertraging oplopen door werkzaamheden. Alleen werk van Roy van der Wens Fotografie mag in het album worden opgenomen om de kwaliteit van het album te waarborgen, mits anders overeengekomen.

Roy van der Wens Fotografie is niet aansprakelijk voor het feit dat niet iedereen op de foto staat. Wilt u dit altijd ruim voor de dag aangeven indien dit uiterst noodzakelijk is, zodat de ceremoniemeester dit op de dag zelf kan arrangeren en inplannen middels een lijstje voor de fotograaf.

Dit geldt ook voor overige zaken die u graag terug ziet in uw album.

Loveshootkortingen voor bruidsparen kunnen niet worden ingewisseld voor uren trouwfotografie op de dag zelf.

Disclaimer

Roy van der Wens Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Roy van der Wens Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van zijn diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Roy van der Wens Fotografie en zijn personeel.

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Roy van der Wens Fotografie het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.